Samhälle och Trafik

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 med flera

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för en ny sträckning av E22. Projektet kallas E22 förbifart Söderköping. Som ett resultat av Trafikverkets vägprojekt behöver flera enskilda vägar byggas eller dras om. Syftet med att upphäva del av detaljplanen är att säkerställa att kommande byggnation av enskild väg inte strider mot gällande detaljplan.

Upphävandet innebär att en begränsad del av kvartersmarken (tomtmark) upphävs. Området som avses upphävas är planlagt som mark som inte får förses med byggnad, så kallad prickmark.

Förslaget var ute på samråd mellan den 13-24 mars 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl. antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 74. Förslaget vinner laga kraft 3 veckor efter att protokollet anlogs på den digitala anslagstavlan så länge beslutet inte överklagas.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.