Samhälle och Trafik

Ekö 3:1

Syftet med planen är att pröva möjligheten till cirka 20 tomter för fritids- och permanentbostäder i skärgårdsmiljö med tillhörande bryggor. Området är cirka 17 hektar stort och är beläget på Norra Finnö, S:t Anna Skärgård. Fastigheten är i privat ägo.

Beslut om planbesked fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-30 och arbetet med detaljplanen påbörjades under hösten 2021. Nu pågår ett arbeta med att framställa planhandlingar och att göra utredningar kopplade till planen.


Utredningar som kan komma att ske under planarbetet är följande:
Dagvattenutredning
Arkeologisk undersökning
Geoteknisk undersökning

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.