Samhälle och Trafik

Hammarspången 1:3 (Waldorfskolan)

Planförslaget syftar till att planlägga mark för befintlig markanvändning och möjliggöra utökad byggrätt för skola och förskola.

Preliminärt planområdet är markerat på en karta

Marken ska planläggas så att den kan utnyttjas på ett optimalt och säkert sätt i förhållande till infrastruktur och andra kända planeringsförutsättningar och på så sätt bidra till hållbar stadsutveckling. Genom ny detaljplan bedöms verksamheten kunna fortsätta utvecklas och skapa fler elevplatser på sikt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-12-19 § 140 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hammarspången 1:3.

Planhandlingarna upprättas inför samråd. En geoteknisk- och markmiljöteknisk utredningar har genomförts. Planen bedöms kunna samrådas under första halvan av 2022.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.