Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Lagberg 1 (villa Lagberg)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra flerbostadshus på fastigheten Lagberg 1. Lagberg 1 ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Villa Lagberg är utpekad i kommunens kulturmiljöplan (samrådsförslag). 

Förslag till detaljplan är under bearbetning och flera utredningar tas fram, bland annat en kulturmiljöutredning och geoteknisk utredning. Detaljplanen planläggs med utökat förfarande och kommer att kungöras vid samrådet. Mer information om förslag till detaljplan kommer vid samrådsskedet.