Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Lagberg 1 (villa Lagberg)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra flerbostadshus på fastigheten Lagberg 1. Lagberg 1 ligger inom riksintresset för kulturmiljövård. Villa Lagberg är utpekad i kommunens kulturmiljöplan (samrådsförslag). 

Förslag till detaljplan är under bearbetning och flera utredningar tas fram, bland annat en kulturmiljöutredning och geoteknisk utredning. Mer information om förslag till detaljplan kommer vid samrådsskedet.