Samhälle och Trafik

Slussportens väganslutning

I januari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Söderköping 2:1. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en anslutande kommunal väg mellan Gamla riksvägen och ny trafikplats Slussporten. Trafikplats Slussporten planeras av Trafikverket och utgör en del i projektet E22, förbifart Söderköping. Anslutningsvägen mellan trafikplatsen och Gamla riksvägen blir däremot en kommunal anläggning och planläggs därför av Söderköpings kommun.

Den föreslagna åtgärden kräver att en bergskärning görs genom den bergsrygg som löper i ungefär nord-sydlig riktning mellan nuvarande E22 och Gamla riksvägen. Detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram för att bedöma miljökonsekvenserna av planens genomförande.

Detaljplanen är nära sammankopplad med Trafikverkets vägprojekt E22, förbifart Söderköping. Du hittar information om Trafikverkets projekt och handlingar här.

Samråd om förslaget pågick mellan 2018-10-31 – 2018-12-05.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter

Granskningen av planförslaget sker mellan 30 september – 25 oktober 2021 och planförslaget kommer utöver hemsidan finnas tillgängligt att läsa på:

  • Kommunhuset (Samhällsbyggnadsnämnden) Storängsallén 20, Söderköping, vardagar kl 09.00-12.00 och 13.00–14.00
  • Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, de tider Stinsen är öppet

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 oktober 2021 till:

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

eller via brev till:

Söderköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

614 80 Söderköping,

Märk synpunkter med ärendets diarienummer SBF 2017-541.

All e-post som skickas till Söderköpings kommun är allmän handling. Söderköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på https://www.soderkoping.se/gdpr

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.