Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för Trädgårdsmästeriet

Syftet med planen är att pröva möjligheten för nybyggand för bostadsändamål. Området är ungefär 2,8 hektar stort och ligger mellan Skepparevägen och Storån i nordöstra delen av Söderköpings tätort. Två av fastigheterna ägs av kommunen och den tredje av en privata exploatör. Här beräknas 120-150 lägenheter kunna byggas. 

Beslut om uppdrag och samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-25. Nu pågår arbetet med att arbeta fram ett planförslag och att göra utredningar kopplade till planen.

Utredningar som kan komma att ske under planarbetet:

  • Utformning av bebyggelse och gaturum
  • Siktlinjer och stadsbild
  • Parkering och trafik
  • Dagvattenhantering
  • Standskydd
  • Geoteknik och markföroreningar
  • Eventuella fornlämningar