Samhälle och Trafik

Detaljplan för Trädgårdsmästeriet

Syftet med planen är att pröva möjligheten för nybyggand för bostadsändamål. Området är ungefär 2,8 hektar stort och ligger mellan Skepparevägen och Storån i nordöstra delen av Söderköpings tätort. Två av fastigheterna ägs av kommunen och den tredje av en privata exploatör. Här beräknas 120-150 lägenheter kunna byggas. 

Beslut om uppdrag och samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-25. Nu pågår arbetet med att arbeta fram ett planförslag och att göra utredningar kopplade till planen.

Utredningar som kan komma att ske under planarbetet:

  • Utformning av bebyggelse och gaturum
  • Siktlinjer och stadsbild
  • Parkering och trafik
  • Dagvattenhantering
  • Standskydd
  • Geoteknik och markföroreningar
  • Eventuella fornlämningar

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.