Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Upphävande av tillägg till stadsplan för Söderköping stad (E22)

Upphävande av tillägg till stadsplan för Söderköping stad (E22)

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot gällande tillägg till stadsplan, Karta öfer Westra området af år 1876 upprättade plan till utvidgning af Söderköpings Stad, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas.

Planförslaget syftar till att möjliggöra fastställelse av Trafikverkets vägplan genom att upphäva tillägget till stadsplanen. Tillägget till stadsplanen föreslås upphävas i sin helhet.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Upphävande av tillägg till stadsplan för Söderköping stad antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 70. Förslaget vinner laga kraft 3 veckor efter att protokollet anslogs på den digitala anslagstavlan så länge inte beslutet överklagas.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.