Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Ytterligare upphävande plan, del av Söderköping 2:1

Ytterligare upphävande plan, del av Söderköping 2:1

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av stadsäga 26 med flera, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Trafikverkets slutgiltiga vägområde levererades till Söderköping kommun under 2021. I kontrollarbetet med att säkerställa att Trafikverkets vägområde inte strider mot gällande detaljplaner framkom det att Söderköpings kommun behöver upphäva ytterligare delar som inte har hanterats i den tidigare processen. 

Upphävande av del av detaljplanen för Söderköping 2:1 i detta förslag omfattar enbart del av fastigheten Slussporten 5.

Det tidigare arbetet med att upphäva del av Söderköping 2:1 finns tillgänglig här:

www.soderkoping.se/upphavande_av_Soderkoping_2_1

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Du har nu möjligheten att lämna synpunker

Samrådet sker mellan 1 juli - 22 juli 2021 och planförslaget kommer utöver hemsidan finnas tillgängligt att läsa på:

  • Kommunhuset (Samhällsbyggnadsnämnden) Storängsallén 20, Söderköping, vardagar kl 09.00-12.00 och 13.00–14.00
  • Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping, de tider Stinsen är öppet

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 22 juli 2021 till:

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

eller via brev till:

Söderköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

614 80 Söderköping,

Märk synpunkter med ärendets diarienummer SBF 2021-1424.

All e-post som skickas till Söderköpings kommun är allmän handling. Söderköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på https://www.soderkoping.se/gdpr