Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Ytterligare upphävande plan, del av Söderköping 2:1

Ytterligare upphävande plan, del av Söderköping 2:1

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Trafikverkets slutgiltiga vägområde levererades till Söderköping kommun under 2021. I kontrollarbetet med att säkerställa att Trafikverkets vägområde inte strider mot gällande detaljplaner framkom det att Söderköpings kommun behöver upphäva ytterligare delar som inte har hanterats i den tidigare processen. 

Upphävande av del av detaljplanen för Söderköping 2:1 i detta förslag omfattar enbart del av fastigheten Slussporten 5.

Det tidigare arbetet med att upphäva del av Söderköping 2:1 finns tillgänglig här:

www.soderkoping.se/upphavande_av_Soderkoping_2_1

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Tack för dina synpunker

Granskningen pågick mellan 16 augusti - 30 augusti 2021 och planförslaget förbereds nu för antagande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.