Samhälle och Trafik

Bostadsbyggande

Bostadsbyggande med anledning av ny sträckning av E22

Söderköpings kommun har sammanställt de möjliga bostadsbyggnadsprojekt som möjliggörs genom en ny sträckning av E22 i ett PM; "PM förutsättningar för bostadsbyggande i Söderköping". 

Den nya sträckningen av E22 förväntas ge möjlighet att öka bostadsbyggandet med 2070 lägenheter i Söderköping, framförallt i området Albogadalen, stadens norra infartsområde samt Fullerstad. Omvandlingen av det som är E22 idag till stadsgata medger ytterligare bostadslägen; Storebro/Alvik, Harsby ängar, Kockens, Länsmansgatan samt omvandlingsområden längs befintlig väg E22 där det idag är industri/verksamhetsmark. I Kohlstad planeras också för småhustomter. Den nya sträckningen av E22 bedöms även underlätta för arbetspendling, även för kollektivtrafiken.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.