Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / E22 / Pågående projekt kopplade till E22

Pågående projekt kopplade till E22

Den nya sträckningen av E22 skapar möjligheter för Söderköping att utvecklas. När den nya vägsträckningen står färdig kommer Söderköpings kommun att ta över väghållaransvaret och driften för Erik Dahlbergsgatan – nuvarande väg E22. Gaturummet utmed Erik Dahlbergsgatan kan omgestaltas och ges karaktären av en stadsgata. I omvandlingen av nuvarande E22 kan vägens barriäreffekt motverkas. Vägprojektet ger även möjlighet att gestalta stadens nya entréer som välkomnar besökare och boende till Söderköping.

Kommunen arbetar för närvarande med flera planer och projekt som är kopplade till den nya vägsträckningen. Dels pågår arbete med att upphäva delar av de detaljplaner som Trafikverkets vägplan strider emot. Planändringarna är av administrativ karaktär och handlar om att justera gränslinjer så att de bli desamma som vägplanens. Kommunen tar fram en detaljplan för Slussportens väganslutning som ska ansluta till Slussportens trafikplats. Två planprogram har initierats som behandlar stadens nya entréer. Det ena programmet är för stadens norra entré. Det programmet är godkänt av Kommunfullmäktige den 19 december 2018. Det andra planprogrammet är för stadens västra entré. Programmet är påbörjat men är för tillfället vilande.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.