Samhälle och Trafik

Styrgrupp E22

Kommunens styrgrupp för E22

Kommunen har tillsatt en politisk referensgrupp för E22 samt en styrgrupp för E22 på tjänstemannanivå för att hantera frågeställningar kopplat till den nya vägsträckningen som planeras. Referensgruppen och styrgruppen ska fungera rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

Den politiska referensgruppen består av:

 • Martin Sjölander (M), Kommunstyrelsens ordförande
 • Kenneth Johansson (S), 1:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
 • Peter Karlström (C), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

På möten med referensgruppen medverkar även:

 • Maria Fredriksson, kommundirektör
 • Therese Nordgren, samordnare för E22
 • Samt andra tjänstemän som föredragande eller sakkunniga.

Styrgruppen för E22 på tjänstemannanivå består av:

 • Maria Fredriksson, kommundirektör,
 • Linda Wahlman, samhällsbyggnadschef
 • Maryam Zeitooni Dicker, serviceförvaltningschef
 • Theres Stark, VA- och renhållningschef
 • Magnus Hanberth, ekonomichef
 • Aline Eriksson, plan- och bygglovschef
 • Samt andra tjänstemän som är föredragande eller sakkunniga, till exempel projektledare och planhandläggare.