Samhälle och Trafik

Styrgrupp E22

Kommunens styrgrupp för E22

Kommunen har tillsatt en politisk referensgrupp för E22 samt en styrgrupp för E22 på tjänstemannanivå för att hantera frågeställningar kopplat till den nya vägsträckningen som planeras. Referensgruppen och styrgruppen ska fungera rådgivande för Kommunstyrelsen inför beslut i ärenden för vägprojektet.

Den politiska referensgruppen består av:

Martin Sjölander (M), Kommunstyrelsens ordförande
Peter Karlström (C), 1:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Kenneth Johansson (S), 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

På möten med referensgruppen medverkar även:

Therese Nordgren, Projektsamordnare för E22 och Mark. och exploateringsingenjör
Maria Fredriksson, kommundirektör
Samt andra tjänstemän som föredragande eller sakkunniga.

Styrgruppen för E22 på tjänstemannanivå består av:

Maria Fredriksson, kommundirektör,
Linda Wahlman, Samhällsbyggnadschef
Maryam Zeitooni Dicker, Serviceförvaltningschef
Theres Stark, VA- och renhållningschef
Magnus Hanberth, Ekonomichef
Therese Nordgren, Projektsamordnare för E22 och Mark- och exploateringsingenjör
Samt andra tjänstemän som är föredragande eller sakkunniga till exempel projektledare och planhandläggare.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.