Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

FÖP Aspöja

FÖP Aspöja antogs 1994 och är en av Söderköpings kommuns fördjupningar av översiktsplanen.

Under arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen beslutades att aktualitetsprövningen skulle ske separat från antagandet och aktualitetsförklaringen av resterande översiktsplaner.

Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. 2018-09-05 fattade Kommunfullmäktige beslut om planens aktualitet. Där förklarades de delar av FÖP Aspöja som omfattar Bergön samt vindkraft inaktuella. De ställningstaganden som gäller byggnaders exakta storlek förklarades inaktuella. Övriga delar förklarades fortfarande aktuella. 

Protokoll från kommunfullmäktige