Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Översiktsplanering / FÖP Aspöja

FÖP Aspöja

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

FÖP Aspöja antogs 1994 och är en av Söderköpings kommuns fördjupningar av översiktsplanen. Under arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen beslutades att aktualitetsprövningen skulle ske separat från antagandet och aktualitetsförklaringen av resterande översiktsplaner.

Översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. 2018-09-05 fattade Kommunfullmäktige beslut om planens aktualitet. Där förklarades de delar av FÖP Aspöja som omfattar Bergön samt vindkraft inaktuella. De ställningstaganden som gäller byggnaders exakta storlek förklarades inaktuella. Övriga delar förklarades fortfarande aktuella. 

Sidan uppdaterad 2018-10-23 Kommentera sidan

Kommentera sidan

Fält markerade med * måste fyllas i.

*
*