Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Aspöja 1:18 (Bergön)

Syftet med detaljplanen är att skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 2018-08-28 § 74. Ett detaljplaneförslag kommer arbetas fram och när det är klart ska samhällsbyggnadsnämnden ta ställning till det och besluta om det kan skickas ut på samråd. Detaljplanen kräver utökat förfarande vilket bland annat innebär att förslaget kommer kungöras i tidningen och att det slutliga antagandebeslutet fattas av Kommunfullmäktige. 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-07-12 Kommentera sidan