Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Detaljplan för ny skola

Detaljplan för ny skola

Kommunfullmäktige fattade den 22 november 2017 beslut om vilken lokalisering man ville gå vidare med för en ny skola. Därefter fattade Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-30 beslut om planuppdrag, att arbetet med att ta fram en detaljplan för skoländamål på fastigheten SKÖNBERGA-HUSBY 11:83 kan påbörjas. 

Nu startar det första steget att ta fram utredningar och underlag för att utforma detaljplanen. 

Sidan uppdaterad 2018-04-27 Kommentera sidan