Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för Dal 5:100 m fl, Finnkroken

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Veronica Nuija
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  veronica.nuija@soderkoping.se
  Telefon: 0121-185 43

Detaljplanens syfte är att bilda tre nya bostadsfastigheter. Marken tillhör idag fastigheten Dal 5:100 och är planlagd som naturmark respektive parkeringsplats. I samband med planläggningen justeras ett par fastighetsgränser och förändring av byggrätt föreslås för fastigheterna Dal 5:100>1, Dal 5:183 och Dal 5:97. Samtliga fastigheter i planområdet är i privat ägo.

Planförslaget har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden och sedan upphävts av Mark- och miljödomstolen.

 

Sidan uppdaterad 2018-01-29 Kommentera sidan