Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för Dal 5:100 m fl, Finnkroken

Kontakter

Detaljplanens syfte är att bilda tre nya bostadsfastigheter. Marken tillhör idag fastigheten Dal 5:100 och är planlagd som naturmark respektive parkeringsplats. I samband med planläggningen justeras ett par fastighetsgränser och förändring av byggrätt föreslås för fastigheterna Dal 5:100>1, Dal 5:183 och Dal 5:97. Samtliga fastigheter i planområdet är i privat ägo.

Planförslaget har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden och sedan upphävts av Mark- och miljödomstolen.

 

Sidan uppdaterad 2019-11-04 Kommentera sidan

Kontakta & Fråga

Fyll i ditt namn och e-postadress om du vill bli kontaktad