Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Lagnö 2:29 (Mon)

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 5 mars beslutat att samråd ska hållas om detaljplan för del av för del av Lagnö 2:29. Planområdet ligger i Lagnö på Norra Finnö. Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten med hotellverksamhet i mindre skala, åretruntboende och campingplatser. Planen antas med utökat förfarande Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Förslaget till detaljplan var utställt för samråd 2019-03-07 – 2019-03-24.

Planförslaget är utställt för granskning 2019-11-16 - 2020-01-19. 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska märkas med SBF-2018-2135 och ha inkommit senast 19 januari 2020 till: samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

eller via brev till:
Söderköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 614 80 Söderköping

Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen. Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut innan antagande i Kommunfullmäktige. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på planförslaget kommer inte att ges.