Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Detaljplan för del av Lagnö 2:29 (Mon)

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 5 mars beslutat att samråd ska hållas om detaljplan för del av för del av Lagnö 2:29. Planområdet ligger i Lagnö på Norra Finnö. Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten med hotellverksamhet i mindre skala, åretruntboende och campingplatser. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd 2019-03-07 – 2019-03-24 och bearbetas nu inför granskning.


Sidan uppdaterad 2019-11-04 Kommentera sidan