Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Mariehov 5:26 m.fl. (E22)

Mariehov 5:26 m.fl. (E22)

Kontakter

 • Fysisk planerare/planarkitekt

  Ellen Jacobsson
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  ellen.jacobsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 71

  Detaljplanering för E22

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens detaljplan. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Sidan uppdaterad 2018-09-26 Kommentera sidan