Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Planarbete för ny E22

Planarbete för ny E22

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för en ny sträckning av E22. Projektet kallas E22 förbifart Söderköping. För att kunna fastställa Trafikverkets vägplan krävs att denna inte strider mot kommunens gällande detaljplaner. Därmed finns ett behov av att upphäva delar av de berörda detaljplanerna i syfte att göra Trafikverkets vägplan och kommunens detaljplaner förenliga. Genom att upphäva berörda delar av detaljplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Planändringarna är av administrativ karaktär och handlar om att justera gränslinjer så att de bli desamma som vägplanens. Detaljplanerna måste vara antagna eller ha vunnit laga kraft till fastställelse av vägplanen.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan