Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Stadsplan för stadsäga 27 m.fl (E22)

Stadsplan för stadsäga 27 m.fl (E22)

Trafikverket arbetar med att planlägga enligt väglagen för en ny sträckning av väg E22 i Söderköping. En del i Trafikverkets arbete är att upprätta en vägplan för den nya sträckningen. Vägplanen strider mot Stadsplan för stadsäga 27 m.fl., vilket betyder att vägplanen inte kan fastställas om inte detaljplanen ändras eller upphävs.

Syftet med att upphäva delar av gällande stadsplan är att säkerställa att Trafikverkets vägplan stämmer överens med kommunens stadsplan. Genom att upphäva berörda delar av stadsplanen kan Trafikverkets vägplan fastställas.

Förslaget var ute på samråd mellan den 6-20 oktober 2017. Granskning pågick 14-28 mars 2018. Detaljplanen kan antas först efter att Trafikverket har gjort de slutliga ändringarna av vägplanen.

Sidan uppdaterad 2018-09-26 Kommentera sidan