Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Pågående detaljplaner / Söderköping 3:45

Söderköping 3:45 (Kv Vimman)

Detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv Vimman)

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra tre flerbostadshus inom Söderköping 3:45 (Kv Vimman). Det innebär att cirka 50 lägenheter möjliggörs. Byggrätter skapas även för tillhörande komplementbyggnader och parkeringsytor. Området är ungefär 0,4 hektar stort och ligger i stadsdelen Eriksvik i anslutning till Viggebyvägen. Söderköping 3:45 ägs av en privat exploatör. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag för Söderköping 3:45. Planförslaget samråds 2019-08-27 – 2019-09-18. Samrådsmöte hålls som öppet hus 5/9 från klockan 17.00 på kommunhuset.

Har du synpunkter?
Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligt senast den 18/9 2019.
Observera att ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.


Eventuella synpunkter ska märkas med SBF-2019-1418 och skickas till
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
eller till
Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

 

 

Sidan uppdaterad 2019-08-27 Kommentera sidan