Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Söderköping 3:45 (Kv Vimman)

Detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv Vimman)

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra tre flerbostadshus inom Söderköping 3:45 (Kv Vimman). Det innebär att cirka 50 lägenheter möjliggörs. Byggrätter skapas även för tillhörande komplementbyggnader och parkeringsytor. Området är ungefär 0,4 hektar stort och ligger i stadsdelen Eriksvik i anslutning till Viggebyvägen. Söderköping 3:45 ägs av en privat exploatör. 

Samråd av planförslaget pågick 2019-08-27 – 2019-09-18, därefter har förslaget bearbetats inför granskning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att granskningen av detaljplan för Söderköping 3:45 (kv Vimman) ska avbrytas till följd av att de geotekniska förutsättningarna inom planområdet behöver utredas vidare. Granskning kommer istället äga rum när den detaljerade geotekniska utredningen kompletterats och planhandlingarna reviderats utifrån den tillkommande geotekniska informationen.