Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Planprogram och visionsdokument / Planprogram för Västra infartsområdet

Planprogram för Västra infartsområdet

Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för stadens västra entré.

Inom planområdet planerar Trafikverket för ny sträckning av väg E22. En av fyra trafikplatser utmed den nya sträckan placeras här. Planprogrammets syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, verksamheter och ridverksamhet inom området samt att utreda hur en omstigningspunkt intill planerad ny trafikplats vid Östra Rydsvägen kan utformas.

Platsen erbjuder vackra miljöer tack vare det ekrika landskapet. Inom området kan stadens västra entré gestaltas, som kommer att välkomna Söderköpingsborna hem. Här finns även möjligheten att skapa en nod med pendlingsfokus kopplat till kollektivtrafik och service till resande med bil eller långfärdsbussar. Inom området kan också bostäder, verksamheter och nytt läge för Söderköpings Ryttarsällskaps verksamhet rymmas.

Nu kan planarbetet påbörjas, där vissa utredningar kan bli aktuella att genomföra för att säkerställa att marken är lämplig för ändamålet. Efter utredningsfasen arbetas ett förslag fram som anger markanvändningen i stort. Förslaget skapar en strukturbild över området med olika funktioner och sedan detaljplaneläggs programområdet etappvis. När förslaget är klart kommer det att samrådas med sakägare och remissinstanser.