Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Vindkraftverk / Tillägg ÖP vindkraftverk

Tematiskt tillägg till översiktsplan vindkraftverk

Tematiska tillägg till översiktsplanen görs för att tillgodose ett allmänt intresse. I detta fall gäller tillägget vindkraft och hur den ska lokaliseras. Ett tamatiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar alltså hela kommunen.

Kommunfullmäktige antog ett tematiskt tillägg om vindkraft  2009-11-24. Syftet med tillägget är att föreslå var och hur en lämpligt avvägd utbyggnad av vindkraft kan ske. Nedan hittar du de handlingar som tillägget består av: Antagandehandlnig, karta och bilaga.

Sidan uppdaterad 2017-02-03 Kommentera sidan