Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Anhörigstöd

Anhörigstöd

Kontakter

 • Anhörigkonsulent


  Pernilla Karlsson
  Blå Porten
  Skönbergagatan 34
  614 30 Söderköping

  pernilla.eva.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 74

 • Biståndshandläggare


  Växel: 0121-181 00

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.30-09.30

 • Samordnare för avlösning i hemmet


  Gunilla Svensson


  Telefon: 0121-185 90

  Telefontid: Tisdag - Torsdag 08.30-09.30

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Här följer ett antal exempel på personer som omfattas av bestämmelsen.

Anhörig, förälder eller vuxet barn till:

• personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
• personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom
• personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.
• personer med missbruks- eller beroendeproblem

Anhörigkonsulent

Som anhörig kan du behöva stöd i din situation. Det är viktigt att du får tid för dig själv, någon att prata med och möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

Anhörigkonsulenten finns till för alla som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi kan erbjuda kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper och föreläsningar.

Avlösningsformer

När omvårdnad i hemmet utförs av anhörig finns möjlighet till avlösning för att underlätta för den anhörige som behöver vila, återhämta krafter och få egen tid att disponera.

Olika former av avlösning kan erbjudas; korttidsvistelse, växelvård och avlösning i hemmet är behovsbedömda och avgiftsbelagda insatser där ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Det finns möjlighet att få avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad utan föregående biståndsbedömning. Denna service är avgiftsfri. Kontakta samordnare för avlösning i hemmet.

Den avgiftsfria avlösningen är förbehållen den som
inte har några andra insatser beviljade. Är dock endast trygghetslarm beviljat,
kan man också vända sig till samordnaren för avgiftsfri avlösning i hemmet.

Sidan uppdaterad 2018-01-25 Kommentera sidan