Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet

Kontakter

 • Anhörigkonsulent


  Pernilla Karlsson
  Blå Porten
  Skönbergagatan 34
  614 30 Söderköping

  pernilla.eva.karlsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 74

 • Biståndshandläggare


  Växel: 0121-181 00

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.30-09.30

 • Samordnare för avlösning i hemmet


  Gunilla Svensson


  Telefon: 0121-185 90

  Telefontid: Tisdag - Torsdag 08.30-09.30

Avlösningsformer

När omvårdnad i hemmet utförs av anhörig finns det möjlighet till avlösning för att underlätta för den anhörige som behöver vila, återhämta krafter och få egen tid att disponera. Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd.

Olika former av avlösning kan erbjudas; korttidsvistelse, växelvård och avlösning i hemmet är behovsbedömda och avgiftsbelagda insatser där ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Det finns möjlighet att få avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad utan föregående biståndsbedömning. Denna service är avgiftsfri. Kontakta samordnare för avlösning i hemmet.

Den avgiftsfria avlösningen är förbehållen den som inte har några andra insatser beviljade. Har man endast trygghetslarm beviljat, kan man också vända sig till samordnaren för avgiftsfri avlösning i hemmet.

Sidan uppdaterad 2019-06-12 Kommentera sidan