Stöd och Omsorg

Inköp via Internet

Den kommunala hemtjänsten i Söderköpings kommun har ett pågående projekt under 2021-2022 för att genomföra inköp via ICAs internethandel istället för ett traditionellt inköp i butik. Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt på en mindre grupp med kunder som idag har insatsen inköp beviljad.

En ökad delaktighet och självständighet

Ett inköp via internet innebär att den enskilde och personal från hemtjänsten tillsammans gör en beställning via en läsplatta eller en dator. Det blir en delaktighet i vad som handlas och vad kostnaden för inköpet blir. Det är ett trygg och säkert sätt att handla för både för den enskilde och personalen. 

Erfarenheter från andra kommuner visar på mer delaktighet och ökad självständighet för den enskilde och förbättrad arbetsmiljö och frigjord tid för personalen. Idag använder flertalet av kommunerna i Sverige någon form av inköp via internet i sina verksamheter.

Frigöra händer där händer behövs - i det mänskliga mötet. 

Inköp vi internet är ett av flera förändringsprojekt inom äldreomsorgen där våra mål är en ökad trygghet, jämställdhet, självständighet och delaktighet för våra målgrupper, med stöd av olika välfärdstekniker.

På längre sikt kommer det inte finnas tillräckligt med resurser för att kunna ge stöd och omsorg till alla som behöver detta. Med digitalisering och införandet av välfärdstekniker kan vi förändra vårt arbetssätt och frigöra händer där händer behövs - i det mänskliga mötet. 

Information och kontakter

Har du frågor eller funderingar kan du läsa mer under Frågor och Svar och relaterade informationslänkar nedan. Du är också välkommen att kontakta hemtjänsten på telefonnummer 0121-182 88  (vardagar 10.00-12.00 och 14.00-15.00).

Projektledare för Inköp via internet är verksamhetsutvecklare Marita Aronsson, 0121-184 78.

 • Ett inköp via internet innebär att den som har en beviljad hemtjänstinsats för inköp får sina inköp gjorda via internethandel istället för att personalen går till affären och handlar. I detta pilotprojekt är det via ICAs internethandel som inköpen sker.  

 • Ett inköp via internet börjar med att den enskilde och personal tillsammans beställer de varor som ska handlas via en hemsida. Betalning sker direkt vid beställningen via ett inlagt betalkort. Personalen hämtar upp betällda varor på den tid som är bestämd och levererar hem. Om hjälp behövs för att plocka in varorna så hjälper personalen till med det också.

  I detta pilotprojekt behövs det inget Bank-Id eller internetbank för att kunna handla på internet. Däremot behövs det ett ICA betalkort där pengar har sats in i förväg. 

  Vid ett internetinköp gäller samma erbjudanden som i butiken, inkluderat pensionärsrabatt på ett inköp i veckan.

  Mer information och villkor finns under rubriken "Information och länkar" längre ner på sidan. 

 • För att få hjälp med inköp vi internet måste det finnas en beviljad hemtjänstinsats för Inköp. Under hösten 2021 pågår pilotprojekt där vissa kunder som har en kommunal hemtjänstutförare får prova denna tjänst. Projektet ska sedan utvärderas för att sedan eventuellt kunna erbjudas fler. 

 • Ja detta är ett tryggt och säkert sätta för både den enskilde och för personalen. Ett personligt konto med lösenord behövs för att kunna beställa och ett betalkort måste vara registrerat på kontot. Personalen behöver inte heller hantera kontanter, kontokort eller kvitton. 

 • Det det kostar inte något extra för att få inköp via internet istället för ett traditionellt inköp. Det finns en beviljad hemtjänstinsats för ett inköp i grunden, det spelar ingen roll hur inköpet utförs.

 • Vårt primära mål med att införa Inköp via internet är att öka delaktigheten och tryggheten för den enskilde samt förbättra arbetsmiljön för personalen.  

  Vi behäver också förändra vårt arbetssätt för att kunna omfördela våra resurser. På sikt kommer det inte att finnas tillräckligt många personer i arbetsför ålder för att kunna ge stöd och omsorg till alla som har behov av detta. Med stöd av olika välfärdstekniker* och tjänster som inköp via interent,  kan vi frigöra och omfördela våra resurser. Vi vill frigöra händer där händer behövs - i det mänskliga mötet.

  * Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Exempel på välfärdstekniker kan vara GSP larm, tillsynskamera, olika appar och sensorer i hemmet.