Stöd och Omsorg

Läkemedelsautomat

Dosell läkemedelsautomat

Under 2020 har vi påbörjades ett projekt med digitala läkemedelsautomater. Med en läkemedelsautomat kan brukare/patienter få stöd att själva kunna ta sina läkemedel. Automaten laddas med utskrivna dosettpåsar som sedan matas ut på bestämd tid. Ett larm utgår om läkemedel inte blir tagna under den tiden som är avsedd.

Syftet med projektet är att öka patienternas självständighet att själva kunna ta läkemedel utan hjälp av personal. Projektet ska minska personals arbetstid kopplat till läkemedelsadministrering i hemmet samt även bidra till en säkrare läkemedelshantering med minskade avvikelser relaterade till läkemedelsadministration.