Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Välfärdsteknik och digitalisering / Strategiskt arbete med digitalisering

Strategiskt arbete med digitalisering

Vår strategi för e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering

Socialförvaltningens arbete med välfärdsteknik och digitalisering utgår från vår antagna Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023. Syftet med strategin är:

  • att ha tydliga gemensamma mål att arbeta mot, att strukturera ett gemensamt införande av e-hälsa och välfärdsteknik och att genomföra en digitalisering och automatisering av förvaltningen processer
  • att digitalisering och automatisering inom socialförvaltningen ska innebära en verksamhetsutveckling med ett nytt sätt att utföra arbetsuppgifter med digital teknik, som ger ett effektivt användande av verksamheternas resurser
  • att användande av välfärdsteknik ska bidra till en ökad aktivitet, trygghet, jämställdhet, självständighet, delaktighet och inflytan­de för socialförvaltningen målgrupper.

I strategin finns fem övergripande mål:

  1. Från analogt till digitalt och automatiserat
  2. Från stationärt till mobilt och distansoberoende
  3. Ökad digital mognad och digital kompetens i hela förvaltningen
  4. Ökad delaktighet – trygghet – jämställdhet - delaktighet med välfärdsteknik
  5. Säkert med digitalt