Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Familj & Barn / Familjestöd / Barnsamverkansgrupp

Barnsamverkansgrupp

Kontakter

Söderköping satsar på ett långsiktigt främjande samverkansarbete för barn och ungdomar. Barnsamverkansgruppens målgrupp är barn 0-12 år och deras nätverk.

Uppdraget är att utveckla effektiva hälsofrämjande insatser för barn men också för de vuxna som finns i barnens nätverk. Ett övergripande mål är att stödja alla barn till att utveckla god självkänsla.

Barnsamverkansgrupp består av olika aktörer som möter barn i Söderköping genom arbete eller fritid. Barnavårdcentralen, Svenska kyrkan, socialtjänsten, elevhälsan, förskolor, skolor samt fritidshem finns idag representerade i gruppen.

Barnsamverkansgruppen stödjer och leder idag utvecklingsarbeten som Familjecentral, Livskunskap i förskola/ skola, kompetensutveckling och utveckling av föräldrastöd. Barnsamverkansgruppen bevakar även den nationella och internationella utvecklingen inom de områden som berör barnen. Vid frågor kontakta gärna kommunens utvecklingsstrateg i barn, ungdom samt familjefrågor.

Sidan uppdaterad 2014-02-21 Kommentera sidan