Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Frågor och svar om förändringsarbetet / Vad händer nu inom hemtjänsten? Så här ser planen framåt ut

Vad händer nu inom hemtjänsten? Så här ser planen framåt ut

Vi har jobbat väldigt intensivt för att förstå de utmaningar som finns framåt för hemtjänsten i Söderköping. Det som blivit tydligt är att vi behöver tre enhetschefer på plats för att vi ska lyckas.

Det finns områden som på grund av tidsbrist inte kunnat få tillräckligt fokus från cheferna, men det är områden som är centrala för hur verksamheten mår och inte minst hur vi lyckas leverera önskad kvalitet.

Därför kommer nu varje enhetschef att ha ett "fokusområde" där man har huvudansvaret för hela hemtjänsten i den frågan. Det innebär i praktiken att varje enhetschef kan gå djupare in i respektive fråga och hitta den bästa lösningen. Det finns självklart fler frågor och områden som man har att hantera, men just dessa tre är extra viktiga.

1. Planering och bemanning – Anna Adamsson

Hur bra vi lyckas i vårt uppdrag att leverera hemtjänst är tätt kopplat till frågan om bemanning och planering. Det handlar lika mycket om att skapa scheman som ger möjlighet till nödvändig återhämtning som att öka regelbundenheten hos brukarna.

Genom att fullt ut arbeta med "hälsosamma scheman" kommer alla som jobbar inom organisationen förhoppningsvis att må bättre. Sjukskrivningar minskar och användningen av vikarier likaså. Detta arbetssätt kommer också att innebära en viss ökning av grund-bemanningen på en del områden. Det finns många exempel på hur detta arbetssätt gett mycket positiva effekter, både inom vår kommun som på andra håll. Det här blir Annas fokusområde. Anna brinner för området och inte minst har hon gjort samma "resa" på Aspgården, där hon jobbade tidigare.

2. Samverkan – Helene Wennström

Vi behöver öka samverkan med andra enheter inom förvaltningen som har påverkan på hemtjänsten. Exempelvis med bistånds-handläggarna. Här handlar det om att sätta upp arbetssätt för att informationen ska kunna flöda på ett organiserat sätt. Idag finns det "stuprör" som måste bort. Det här är ett viktigt område där vi måste bli snabbare på att anpassa insatserna efter det faktiska behovet hos våra brukare.

Helene Wennström är utbildad socionom och arbetar idag som vikarierande enhetschef inom IFO. Där har hon bland annat ansvar för biståndshandläggarna inom hemtjänsten. Sedan 1 september är hon en av våra enhetschefer inom hemtjänsten. Hon har samverkan som fokusområde.

3. Utveckling av frågor och arbetssätt inom Hemsjukvård/ Rehab kopplat till hemtjänsten - Josefine Muhrer

Hur ska vi kunna skapa ökad nytta för brukare oavsett i vilken livssituation denne befinner sig i? Att kunna göra det ställer väldigt olika krav på den tjänst vi levererar, oavsett om den kommer genom hemtjänst eller hemsjukvård. Vi behöver öka kunskapen genom att använda de resurser vi har för rehab bättre. Vi vill att våra insatser ska vara rehabiliterande så mycket det går, istället för att bygga fast insatser över tid i onödan. Vi behöver öka kunskapen och nyttjandet av till exempel Senior Alert och BPSD.

Sidan uppdaterad 2018-11-01 Kommentera sidan