Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Frågor och svar om förändringsarbetet / Vilka förändringar genomförs på grund av ekonomi?

Vilka förändringar genomförs på grund av ekonomi?

• Schemaperioden är fyra veckor.
• Antal fridagar är 9 stycken för medarbetare som arbetar heltid.
• Nattpassens förkortning till 9 timmar.

Schemaperiod på fyra veckor

Med fyra veckors schemaperiod har chefen mycket större möjlighet att planera och bemanna sin verksamhet på ett bättre sätt.
Ett exempel: Medarbetarnas planerade ledigheter kan schemaläggas innan schemat börjar gälla. Chefen får större möjligheter att bemanna sin verksamhet med ordinarie medarbetare när denne redan från start vet hur sin bemanning ser ut kommande fyra veckor. Planerad semester i schemat leder till att ordinarie medarbetare kan täcka för varandra och att timvikariekostnaderna minskar.

Antal fridagar är 9 stycken

Ju fler fridagar en person har i sitt schema, desto fler pass behöver chefen tillsätta med annan personal. Fridagarna kan täckas i schemaläggningen med ordinarie medarbetare, men ju fler personer som vill ha fler än nio fridagar, desto färre ordinarie medarbetare finns det att schemalägga utifrån bemanningskravet. Resultatet blir att timvikarier arbetar på de dagar då ordinarie medarbetare är ledig, vilket är en kostnad för verksamheten.

Nattpassens förkortning till 9 timmar

Sedan rätt till heltid infördes har det konstaterats att verksamheterna har mycket resurstid. Resurstid uppstår när bemanningskravet är täckt, men det finns fortfarande arbetstid som måste schemaläggas för att medarbetare ska få ut all sin tid. Vanligtvis infaller resurstiden mellan kl. 13:00 och 16:00 då dag- och kvällspersonal överlappar. När verksamheterna inte har kunnat använda resurstiden för att täcka frånvaro blir det en kostnad. Genom att korta nattpassen till 9 timmar kan dag- och kvällspassen förskjutas och överlappningen på eftermiddagen blir mindre.

Sidan uppdaterad 2018-11-12 Kommentera sidan