Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Funktionsnedsättning / Boende

Boende

Kontakter

 • Handläggare LSS

  LSS-handläggare


  Telefon: 0121-186 75
  0121-181 08

  Telefontid: Måndag - Fredag kl. 08.30 - 09.30

 • Enhetschef LSS

  Claudio Carrizo
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  claudio.carrizo@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 13

 • Lägenhetsnummer och adresser LSS

  Katarina Wiström

  katarina.wistrom@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 32

Det finns olika former av bostäder med särskild service. Det är behovet som bestämmer valet av bostadsform och hur stödet i bostaden utformas.

Boende barn och unga

Barn med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att ansöka om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

I en bostad med särskild service finns personal som kan tillgodose hela barnets stödbehov.

Boende vuxna

Personer med funktionsnedsättning kan efter ansökan beviljas bostad med särskild service.

Ett boende i "bostad med särskild service" enligt LSS innebär att omvårdnad ges utifrån individuella behov och önskemål. Syftet är att tillförsäkra den enskildes goda levnadsvillkor. Målet är att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostäder är lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal som kan ge stöd under hela dygnet.

Sidan uppdaterad 2019-10-11 Kommentera sidan