Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Boende

 • Information till besökare, undvik besök just nu

  Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Därför bör du just nu inte besöka någon som bor på ett  grupp- eller serviceboende.

  Vi behöver din hjälp att hålla smittan borta!

  Vi vädjar därför till dig att skjuta upp ditt besök. Håll kontakt via till exempel telefon eller andra digitala lösningar. Om du har ett väldigt viktigt besök som du måste göra hos din anhöriga måste du vara helt symtomfri och följa den rutin för besök som ditt boende har.

  Rutin för besök på gruppboenden, LSS
  Skärpta allmänna råd (Folkhälsomyndigheten)
  Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

Det finns olika former av bostäder med särskild service. Det är behovet som bestämmer valet av bostadsform och hur stödet i bostaden utformas.

Boende barn och unga

Barn med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att ansöka om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

I en bostad med särskild service finns personal som kan tillgodose hela barnets stödbehov.

Boende vuxna

Personer med funktionsnedsättning kan efter ansökan beviljas bostad med särskild service.

Ett boende i "bostad med särskild service" enligt lagen om stöd och service innebär att omvårdnad ges utifrån individuella behov och önskemål. Syftet är att tillförsäkra den enskildes goda levnadsvillkor. Målet är att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostäder är lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal som kan ge stöd under hela dygnet.

Information och blankett om boende