Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Funktionsnedsättning / God man & Förvaltare

God man & Förvaltare

Kontakter

 • Överförmyndaren

  Överförmyndarexpeditionen
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  overformyndaren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 90

  Besök bokas enligt överenskommelse.

I Sveriges alla kommuner finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en valperiod av 4 år och som står under tillsyn av Länsstyrelsen. I Söderköping har man sedan 2015 en Överförmyndarnämnd som har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Överförmyndaren har tillsyn över alla gode män och förvaltare för att kontrollera att de sköter sina uppdrag på ett riktigt sätt.

Sidan uppdaterad 2014-01-28 Kommentera sidan