Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Funktionsnedsättning / Samordningsförbundet - Plattform Söderköping

Samordningsförbundet - Plattform Söderköping

Kontakter

I plattform söderköping arbetar fyra koordinatorer för att "arbetslösa personer i åldrarna 16-64 år, i behov utav samordnade resurser och extra stöd, ska komma vidare mot arbete/studier".

Koordinatorernas stöd anpassas efter individens behov och kan därmed se olika ut.

Exempelvis erbjuds

 • Individuellt stöd – regelbundna träffar utifrån individens behov utav hjälp och stöd
 • Samordning – Stöd för individen i kontakten med myndigheter, samt samordning
 • Motivation – Stöd för individen gällande motivation och drivkraft
 • Vardagsstöd – Hjälp för individen med strategier som får vardagen att fungera

Till plattformarna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik finns också ett gemensamt team som arbetar med att klargöra förutsättningar för arbete. Teamet består av en psykolog, en sjukgymnast och tre arbetsterapeuter. Teamet arbetar nära koordinatorerna och fungerar som ett konsultativt stöd. De har också utifrån deltagarens behov möjlighet att göra punktinsatser samt fördjupade behovsbedömningar.

Vår målsättning utifrån vårt uppdrag är att

 • För individen skapa förutsättningar för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats
 • För de samverkande parterna är målet att utveckla metoder och modeller för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt

Arbetssätt

När en individ önskar samt lämnar medgivande för att lyftas för samordnad planering, beslutas vid ett samverkansteam om koordinatorstöd är rätt insats för individen eller om eventuella frågeställningar kan lösas inom ordinarie myndighet. Vid beslut om att erbjuda koordinatorstöd anpassas insatserna utifrån individens behov och i samverkan med ordinarie myndigheter.

Samverkan med ordinarie myndligheter kan gälla:

 • Samordnad planering
 • Stöd under praktik/sysselsättning
 • Fördjupad kartläggning
 • Samordning – sammankallande till flerpartsmöten
 • Praktiskt stöd för individen gällande påminnelser, ledsagning och stöd i mötessituationer med ordinarie myndighet
 • Anvisning

I Söderköping anvisas först till samverkansteamet för samordnad planering, därefter tas beslut om att erbjuda koordinatorstöd, eller om samverkan sker mellan berörda myndigheter utan stöd av koordinator.

Anvisning till samverkansteamet sker via den ordinarie myndighetens representant i samverkansteamet i Söderköping eller via kontakt med koordinator.

Samverkansteamet består utav representanter från

 • Kommunen (försörjningsstöd,vuxengruppen, LSS och arbetsmarknadskonsulenterna)
 • Primärvården (Vårdcentralen och Geria)
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Psykiatrin
 • Koordinatorer
Sidan uppdaterad 2017-02-01 Kommentera sidan