Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Jour och Beredskap / POSOM - krisstöd

POSOM - krisstöd

POSOM grupperna finns till för att kunna klara behoven hos enskilda eller grupper som drabbats vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer och har därför en naturlig plats i kommunerna. Det behöver inte alltid vara en större olycka som inträffar för att många människor skall beröras. Behovet av sociala insatser kan i vissa situationer vara större och långvarigare än de mer medicinska. Sannolikheten att en större olycka eller katastrof drabbar vår kommun är liten -men vi måste ändå kunna hantera den om den inträffar.

Grundläggande är att skapa trygghet och insatserna ska därför i så stor omfattning som möjligt utgå från de redan befintliga stödfunktionerna som finns: familj, släkt och vänner, grannar och arbetskamrater m.m.

POSOM-gruppen består av en ledningsgrupp och en omhändertagandegrupp. Ledningsgruppen kontaktas vid inträffad olycka av SOS alarm, polismyndighet eller på annat sätt. POSOM gruppen ska aktiveras när en extraordinär händelse inträffat och då samhällets normala stödinsatser inte räcker till för anhöriga, vittnen eller andra som sekundärt upplevt en traumatisk händelse.

Beslut om POSOM-gruppen ska aktiveras fattas av ledningsgruppens ordförande eller dennes ersättare. I Söderköpings POSOM grupp ingår representanter från Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning, Svenska kyrkan, Röda korset och Geria vårdcentral.

Ordförande och sammankallande är tf Cecilia Karlsson, områdeschef samlad elevhälsa.

Telefon: 0121-184 07
E-post: cecilia.karlsson@soderkoping.se

I akut nödläge - ring 112