Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Jour och Beredskap / Kommunens vårdnummer

Kommunens vårdnummer

Kontakt dygnet runt med sjuksköterska för patient och anhöriga som har hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis medicingivning i hemmet, kan ske på nummer 0121-18250.