Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Organisation / Privata utförare

Privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. För dessa verksamheter ansvarar kommunen gentemot medborgarna på samma sätt som för verksamhet i egen regi.

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling enligt LOU (Lag om offentlig upphandling) eller enligt LOV (Lag om valfrihetssystem) samt att avtal tecknas med privat utförare

LOV (Lagen om valfrihetssystem)

Enligt LOV kan hemtjänstkunder i ordinärt boende få välja leverantör för sin biståndsbedömda hemtjänst av de leverantörer socialnämnden godkänt och tecknat avtal med.

LOU (Lagen om om upphandling)
Enligt LOU har Söderköping upphandlat flera utförare inom äldreomsorg och LSS.