Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Socialt & Ekonomiskt stöd / Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Kontakter

 • VAL-BORG


  Bielkegatan 18
  614 30 Söderköping

  valborg@soderkoping.se
  Växel: 0121-181 00

  VAL-BORG öppenmottagning är en verksamhet som drivs av Söderköpings Kommun, för dig som har alkohol/drogproblem eller som är orolig för en anhörigs alkohol- och/eller droganvändande.

 • Moa-mottagningen


  Telefon: 010-104 00 05

  Moa-mottagningen är en mottagning för ungdomar som kan ha börjat använda droger eller är på väg in i ett missbruk. Mottagningen drivs i samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun och vänder sig till ungdomar som själva är berörda, deras kamrater och föräldrar. Till Moa-mottagningen kan man vända sig för kostnadsfria drogtest, stödsamtal och telefonrådgivning.

  För mer information: Moa-mottagningen, Norrköpings kommun

 • Enhetschef Vuxenenheten

  Ola Hansson


  Växel: 0121-186 88

VAL-BORG

VAL-BORG öppenmottagning är en verksamhet som drivs av Söderköpings Kommun, för dig som har alkohol/drogproblem eller som är orolig för en anhörigs alkohol- droganvändande.

Hit kan du vända dig om du har frågor kring missbruk och beroende. Öppna mottagningen erbjuder behandling och stödinsatser till människor som lever i eller nära ett missbruk och beroende.

Till VAL-BORG kan man komma anonymt om man vill, och det är helt kostnadsfritt.
Du är välkommen att ringa om du vill ha mer information eller beställa tid för samtal.

• Kartläggning/rådgivning: Några inledande träffar där du får en klarare bild av var du står och vi ger dig information och rekommendationer om hur du kan gå vidare.

• Motivation: Samtalen syftar till att tillsammans arbeta fram en arbetsplan som beskriver dina mål och hur du ska nå dina mål för att nå nykterhet/ drogfrihet.

• Primärbehandling: För de som har utvecklat ett beroende och som vill förändra sin livssituation och få en nykterhet med livskvalitet.

• Efterbehandling: Stödet som finns kvar efter avslutad behandling under ca 1 år.

• Vardagssupport: Vardagsnära stöd, framför allt utanför hemmet och i samband med myndighetskontakter.

• Anhörigstöd: Information och samtalsstöd speciellt utformade för att handskas med en svår livssituation.

Om du är ung så kan du vända dig till Moa-mottagningen eller till Ungdomshälsan.

Sidan uppdaterad 2019-08-13 Kommentera sidan