Stöd och Omsorg

Samordningsförbundet Östra Östergötland och Plattformen

Medlemmar i Samordningsförbundet Östra Östergötland är kommunerna i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Östergötland.

Plattformen, som finns i våra fyra kommuner, arbetar med individstöd i form av koordinatorstöd – ett stöd som sätter individen i centrum och ger stöttning i myndighetskontakter samt olika individinriktade försteg.

Plattformen erbjuder mötesledare vid e så kallad SIP (samordnad individuell plan) för målgruppen
16-64 år som behöver stöd för att närma sig arbete eller studier.

Plattformen finansieras av Samordningsförbundet Östra Östergötland, där verksamheten drivs av medlemmarna i förbundet.

Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett resultat av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Läs mer om finansiell samordning och samordningsförbund på FINSAM.

Mer information om Samordningsförbundet och Plattform Söderköping