Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Överklagande av beslut

Överklagande av beslut

Överklaga beslut av socialnämnden

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga.

Överklagandet ska skickas till:

Socialförvaltningen i Söderköping
614 80 Söderköping.

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet. I brevet talar du om vilket beslut du överklagar, varför du överklagar beslutet och hur du vill att beslutet ska vara i stället. Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska handläggaren hjälpa dig. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag.

Läs mer om överklagande av beslut