Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Avfall & Återvinning

Avfall & Återvinning

Kontakter

 • Kundtjänst VA och renhållning

  va.renhallning@soderkoping.se
  Telefon: 020-23 30 22

  Kundtjänst svarar på dina faktura- och abonnemangsfrågor

  Telefontid vardagar kl. 10.00-11.30 och 13.00-14.00.

 • Återvinningscentral

  Hjälmsborgs återvinningscentral
  Östra Rydsvägen
  614 96 Söderköping

  hjalmsborgs.atervinningscentral@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 00

  Öppettider på Hjälmsborgs återvinningscentral

  Ordinarie öppettider

  Måndag-onsdag samt fredag 07:00-15:45

  Torsdag 07:00-18:00

  Helgfria lördagar, jämna veckor 09:00-13:00

  Öppettider helgdagar

  Ordinarie öppettider gäller på Trettondagsafton, Påskafton, Pingstafton och Valborgsmässoafton om dessa dagar infaller på en vardag eller en lördag jämn vecka. Övriga aftnar och helgdagar är det stängt.

 • Enhetschef VA och Renhållning

  Theres Stark
  VA-kontoret
  Tåbyvägen
  614 80 Söderköping

  theres.stark@soderkoping.se
  Telefon: 0121-187 88

Kundtjänst

Telefon: 020-23 30 22
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Kundtjänst svarar på dina faktura- och abonnemangsfrågor.
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.30 och 13.00-14.00.

Sophämtning

I Söderköpings kommun har vi grindhämtning vilket innebär att hushållssopor och källsorterat material hämtas hemma vid grinden – eller i dess närhet. Hushållssopor hämtas var fjortonde dag. Vi källsorterar nio olika fraktioner som hämtas tre fraktioner per gång var tredje vecka. För mer information, se hämtningsschema för tätort, landsbygd och fritidshus.

Sommarhämtning vid fritidshus sker under veckorna 16 - 41.

Sorteringscontainrar

På Hjälmsborgs återvinningscentral, 6 km söderut på Östra Rydsvägen, kan man själv åka för att lämna sorterat avfall. Ute på våra skärgårdsöar finns totalt 9 stycken sopmajor. Det finns även mottagningar av hushållssopor och källsorterat material på fastlandssidan på 7 platser i skärgården. 

Återvinning

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Söderköpings kommun får avgiftsfritt lämna sorterat grovavfall. För företag och andra verksamheter finns ett kupongsystem.

Remiss Avfallsplan 2020

Det ska enligt miljöbalken finnas en avfallsplan i alla kommuner. En avfallsplan är ett styrdokument för hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Eventuella synpunkter ska inkomma senast den 1 februari 2017.

Läs mer om den nya avfallsplanen och tyck till!
Sidan uppdaterad 2017-04-03 Kommentera sidan