Hjälpmedel:

Välkommen till Söderköping

Fira Valborgsmässoafton i Brunnsparken!

Den 30 april kl 17:30-22:00 firas Valborgsmässoafton i Brunnsparken med bland annat clowner, körsång och fackeltåg. Välkommen!

Region Östergötland

I januari 2015 bildar Landstinget i Östergötland region tillsammans med länets kommuner...

Val 2014

Val till Europaparlamentet äger rum i maj 2014 och val till kommun, landsting och riksdag som vanligt i september...

Vad gäller angående tiggeri?

Även till Söderköping har ett antal tiggare kommit den senaste tiden. Ett möte arrangerades den 15 april, med representanter från Polisen, kommunens socialförvaltning, Svenska kyrkan och ett antal företrädare för affärsverksamhet för att diskutera frågan

Ändrade öppettider på Hjälmsborg

Från och med lördagen den 19:e april (2014-04-19) ändras öppettiderna på Hjälmsborgs ÅVC...

Ny vägsträckning E22 med i Nationella planen

Regeringen har idag 8 april fastställt den Nationella transportplanen 2014-2025 och bekräftar där att E22 får en ny vägsträckning vid Söderköping med byggstart 2017-19.

Medborgardialog Sankt Anna skola

Välkommen att delta i dialogen. Läs synpunkter och förslag.

Doktor Proktor sätter fart på läsprojekt

Under flera år har biblioteket i Söderköping samarbetat med Vetenskaparna och kulturskolan för att öka intresset för naturvetenskap i olika läsprojekt. Tillsammans med klasser i mellanstadiet gör de en fördjupad läsning av en bok, laborerar och...

Fler nyheter
Söderköpings kommun    614 80 Söderköping  0121-181 00