Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Ekonomi / Mål och budget

Mål och budget

Kontakter

 • Ekonomichef

  Tf ekonomichef
  Patrick Carlén
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  patrick.carlen@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 38

Budget är en plan för den kommande budgetperioden som omfattar tre år och som visar hur mycket intäkter kommunen beräknas få respektive år samt hur dessa ska användas varje år.

Budgetarbetet i Söderköpings kommun inleds i april månad efter det att kommunstyrelen fattat beslut om planeringsförutsättningar för den kommande treårsperioden. Under våren arbetas förslag till driftbudget för en period av tre år fram. Driftbudgeten revideras sedan varje år. Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgeten i juni.

På hösten fattar kommunfullmäktige beslut om taxor och avgifter, investeringsbudget, ekonomistyrningsregler samt utdebitering för det närmaste budgetåret.

Sidan uppdaterad 2017-07-20 Kommentera sidan