Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & Beslut / Sammanträdesplan

Sammanträdesplan

Kontakter

 • Nämndsekreterare Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

  Eva Rågetoft
  Kommunkansliet
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  kommunstyrelsen@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 14

Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Januari

23 Barn- och utbildningsnämnden information, kl 13 x)
23 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
23 Servicenämnd information, kl 13 x)
23 Socialnämnd information, kl 13 x)
23 Socialnämndens individutskott, 10
30 Allmän beredning, kl 09.30
30 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
30 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
30 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
30 Servicenämnd beslut kl 15
30 Socialnämnd beslut, kl 15

Februari

6 Kommunstyrelse information, kl 13 x)
7 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)
13 Kommunstyrelse beslut, kl 15
13 Överförmyndarnämnd, kl 13
26 Demokratiberedning, kl 14
27 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
27 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
27 Servicenämnd information, kl 13 x)
27 Socialnämnd information, kl 13 x)
27 Socialnämndens individutskott, kl 10

Mars

1 Ramunderstaden, styrelse
6 Allmän beredning, kl 09.30
6 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
6 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
6 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
6 Servicenämnd beslut, kl 15
6 Socialnämnd beslut, kl 15
8 Val- och arvodesberedning, kl 10
20 Kommunstyrelse information, kl 13 x)
21 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)
27 Kommunstyrelse beslut, kl 15
27 Överförmyndarnämnd, kl 10

April

17 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
17 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
17 Servicenämnd information, kl 13 x)
17 Socialnämnd information, kl 13 x)
17 Socialnämndens individutskott, kl 10
19 Ramunderstaden, styrelse
24 Allmän beredning, kl 09.30
24 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
24 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
24 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
24 Servicenämnd beslut, kl 15
24 Socialnämnd beslut, kl 15
25 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)

Maj

8 Överförmyndarnämnd, kl 13
15 Kommunstyrelse informationsmöte, kl 13 x)
17 Ramunderstaden, bolagsstämma
22 Kommunstyrelse beslut, kl 15
28 Demokratiberedning, kl 14
29 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
29 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
29 Servicenämnd information, kl 08.00-16.30 x)
29 Socialnämnd information, kl 13
29 Socialnämndens individutskott, kl 10
31 Val- och arvodesberedning, kl 10

Juni

5 Allmän beredning, kl 09.30
5 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
5 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
5 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
5 Servicenämnd beslut, kl 15
5 Socialnämnd beslut, kl 15
7 Kommunstyrelse information, kl 13 x)
12 Överförmyndarnämnd, kl 13
13 Kommunstyrelse beslut, kl 15
14 Ramunderstaden, styrelse
19 Samhällsbyggnadsnämnd beslut (reservdatum)
20 Kommunfullmäktige, kl 13 x)
26 Socialnämndens individutskott, kl 10

Augusti

21 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
21 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
21 Servicenämnd information, kl 13 x)
21 Socialnämnd information, kl 13
21 Socialnämndens individutskott, kl 10
28 Överförmyndarnämnd, kl 10
28 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
28 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
29 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
28 Servicenämnd beslut, kl 15
28 Socialnämnd beslut, kl 15

September

4 Kommunstyrelse informationsmöte, kl 13 x)
5 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)
11 Kommunstyrelse beslut, kl 15
25 Barn- och utbildningsnämnd, information kl 13 x)
25 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
25 Servicenämnd information, kl 13 x)
25 Socialnämnd information, kl 13
25 Socialnämndens individutskott, kl 10
27 Ramunderstaden, styrelse

Oktober

1 Demokratiberedning, kl 14
2 Allmän beredning, kl 09.30
2 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
2 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
2 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
2 Servicenämnd beslut, kl 15
2 Socialnämnd beslut, kl 15
9 Kommunstyrelse information, kl 13 x)
9 Överförmyndarnämnd, kl 10
10 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)
16 Kommunstyrelse beslut, kl 15
25 Ramunderstaden, styrelse
31 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)

November

6 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
6 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
6 Servicenämnd information, kl 13 x)
6 Socialnämnd information, kl 13
6 Socialnämndens individutskott, kl 10
13 Allmän beredning, kl 09.30
13 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
13 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
13 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, l5
13 Servicenämnd beslut, kl 15
13 Socialnämnd beslut, kl 15
13 socialnämndens individutskott, kl 10
20 Kommunstyrelse information, kl 13 x)
21 Kommunfullmäktige, kl 17.30 x)
27 Kommunstyrelse beslut, kl 15
27 Överförmyndarnämnd, kl 13

December

3 Demokratiberedning, kl 14
11 Barn- och utbildningsnämnd information, kl 13 x)
11 Samhällsbyggnadsnämnd information, kl 13 x)
11 Servicenämnd information, kl 13 x)
11 Socialnämnd information, kl 13
15 Ramunderstaden, styrelse
18 Allmän beredning, kl 09.30
18 Barn- och utbildningsnämnd beslut, kl 13
18 Samhällsbyggnadsnämnd beslut, kl 13
18 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, kl 15
18 Servicenämnd beslut, kl 15
18 Socialnämnd beslut, kl 15
19 Kommunfullmäktige, kl 13 x)

x) = öppna möten.

Sidan uppdaterad 2018-01-08 Kommentera sidan