Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & Beslut / Sammanträdesplan

Sammanträdesplan

Kontakter

 • Nämndsekreterare Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

  Eva Rågetoft
  Kommunkansliet
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  kommunstyrelsen@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 14

Sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Januari

17 Överförmyndarnämnd kl 10.00-12.00

24 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

24 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

24 Servicenämnd (info) kl 13.00

24 Socialnämndens individutskott kl 10.00

24 Socialnämnd (info) kl 13.00

31 Allmän beredning kl 09.30

31 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

31 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

31 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

31 Servicenämnd (beslut) kl 15.007

31 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

Februari

7 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

8 Kommunfullmäktige (öppet hus allmänheten) kl 17.30

14 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

21 Överförmyndarnämnd kl 10.00

27 Demokratiberedning kl 14.00

28 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

28 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

28 Servicenämnd (info) kl 13.00

28 Socialnämndens individutskott kl 10.00

28 Socialnämnd (info) kl 13.00

Mars

2 Ramunderstaden AB, styrelse

7 Allmän beredning kl 09.30

7 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

7 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

7 Samhällsbygnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

7 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

7 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

9 Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning kl 10.00

21 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

22 Kommunfullmäktige (öppet möte) kl 17.30

28 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

28 Överförmyndarnämnd kl 10.00

April

18 Barn- och utbildningsnämnd (info, öppet möte) kl 13.00

18 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

18 Servicenämnd (info) kl 13.00

18 Socialnämndens individutskott kl 10.00

18 Socialnämnd (info) kl 13.00

20 Ramunderstaden AB, styrelse

25 Allmän beredning kl 09.30

25 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

25 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

25 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

25 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

25 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

Maj

2 Överförmyndarnämnd kl 10.00-12.00

16 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

17 Kommunfullmäktige kl 17.30

23 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

29 Demokratiberedning kl 14.00

30 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

30 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

30 Servicenämnd (info) kl 13.00

30 Socialnämndens individutskott kl 10.00

30 Socialnämnd (info) kl 13.00

Juni

1 Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning kl 10.00

7 Allmän beredning kl 09.30

7 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

7 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

7 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

7 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

7 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

13 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

14 Kommunfullmäktige (öppet möte) kl 13.00

15 Ramunderstaden AB, styrelse

20 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

20 Överförmyndarnämnd kl 10.00

28 Socialnämndens individutskott kl 10.00

Augusti

22 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

22 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

22 Servicenämnd (info) kl 13.00 - utbildningsdag, ordinarie info-möte inställt

22 Socialnämndens individutskott kl 10.00

22 Socialnämnd (info) kl 13.00

29 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

29 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

29 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

29 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

29 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

29 Överförmyndarnämnd kl 10.00

September

5 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

6 Kommunfullmäktige (öppet möte) kl 17.30

12 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

21 Ramunderstaden AB, styrelse

26 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

26 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

26 Servicenämnd (info) kl 13.00

26 Socialnämndens individutskott kl 10.00

26 Socialnämnd (info) kl 13.00

Oktober

3 Allmän beredning kl 09.30

3 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

3 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

3 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

3 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

November

7 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

7 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

7 Servicenämnd (info) kl 13.00

7 Socialnämndens individutskott kl 10.00

7 Socialnämnd (info) kl 13.00

14 Allmän beredning kl 09.30

14 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

14 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

14 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

14 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

14 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

21 Kommunstyrelse (info, öppet möte) kl 13.00

22 Kommunfullmäktige (öppet möte) kl 17.30

28 Kommunstyrelse (beslut) kl 15.00

 

December

6 Överförmyndarnämnd kl 10.00

12 Barn- och utbildningsnämnd (info) kl 13.00

12 Samhällsbyggnadsnämnd (info) kl 13.00

12 Servicenämnd (info) kl 13.00

12 Socialnämndens individutskott kl 10.00

12 Socialnämnd (info) kl 13.00

14 Ramunderstaden AB, styrelse

19 Allmän beredning kl 09.30

19 Barn- och utbildningsnämnd (beslut) kl 13.00

19 Samhällsbyggnadsnämnd (beslut) kl 13.00

19 Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott kl 15.00

19 Servicenämnd (beslut) kl 15.00

19 Socialnämnd (beslut) kl 15.00

Sidan uppdaterad 2017-08-17 Kommentera sidan