Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Lediga jobb

Lediga jobb hos Söderköpings kommun

 • Socialsekreterare till mottagningen

  2017-05-24

  Ett gott medarbetarskap i Söderköpings kommun bygger på en öppen och tillåtande dialog samt en känsla av stolthet inför uppdraget. Vårt arbetssätt utgår från gemensamt ansvar via samverkan över både enhets- och förvaltningsgränser och ett klimat som känne...

 • Lärare åk 4 till Brobyskolan

  2017-05-23

  Du undervisar i årskurs 4 och kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med engagerade och legitimerade kollegor. Skolan jobbar aktivt med pedagogisk utveckling med tydligt avstamp i läroplanen. Vi söker en pedagog som brinner för elevernas lärande och som...

 • Idrottslärare, Björkhaga skolan i Söderköping

  2017-05-23

  Vi söker en idrottslärare för att undervisa i klasserna 1-6. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger på skolan och deltar även i kommunens nätverk för idrottslärare. Med elevernas bästa i fokus samverkar du med övrig personal och ansvarar även för sk...

 • Socialförvaltningen söker sakkunnig

  2017-05-22

  Socialförvaltningen söker Sakkunnig Som sakkunnig är du direkt underställd förvaltningschef och ingår i förvaltningens stab. I staben finns tre sakkunniga, en administrativ chef samt en MAS. Rollen som sakkunnig innebär att du främst arbetar med utvec...

 • Hemtjänsten söker undersköterska

  2017-05-22

  Dina arbetsuppgifter består i att utföra omvårdnadsarbete för att tillgodose den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Vi utför arbetet med hjälp av individuella genomförandeplaner som utgår ifrån kundens önskemål och beviljade insatser. I a...

 • Vårdlärare 100% Nyströmska skolan

  2017-05-18

  Vi söker dig som är lärare för yrkeskurserna på Vård- och omsorgsprogrammet. Vi vill att du har en sjuksköterskeexamen samt vårdlärarexamen och vi värdesätter erfarenhet från olika delar av arbetsmarknaden inom vård och omsorg. Undervisningen omfattar...

 • Fritidspedagog/förskollärare F-3 och fritidshem

  2017-05-18

  Västra Husby skola söker fritidspedagog/lärare med inriktning mot fritidshem eller förskollärare. Du kommer att ansvara för att den fritidspedagogiska verksamheten ger elever verktyg och strategier i sitt sociala lärande, i att de utvecklar kamratrelation...

 • Serviceförvaltningen söker arbetsledare till Natur och skog

  2017-05-16

  Vi söker en medarbetare till Teknik och Entreprenad inom området Natur och skog. Natur och skog är en praktisk verksamhet som arbetar med skötsel av Söderköpings kommuns skog och mark. Vi utför gallring och röjning utifrån den tätortsnära skogsbruksplane...

 • Förskollärare/barnskötare till Sankt Anna förskola

  2017-05-11

  Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnets bästa alltid står i fokus. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som till gruppens behov. Till...

 • Förskollärare & Barnskötare till Skönberga förskola

  2017-05-05

  Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnets bästa alltid står i fokus. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som till gruppens behov. Till...

 • Barnskötare till förskoleområde B

  2017-05-03

  Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnets bästa alltid står i fokus. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som till gruppens behov. Till...

 • Bemanningsenheten söker sommarvikarier till Sektor LSS & Sektor Vård & omsorg

  2017-01-31

  Vi söker nu timvikarier för semesterperioden inom äldreomsorg och sektor LSS. Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boende, korttidsboende för barn och ungdom samt personlig assistans. Arbetet...