Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Lediga jobb

Lediga jobb hos Söderköpings kommun

 • Administrativ assistent

  2018-02-20

  Som administrativ assistent tillhör du Socialförvaltningens administrativa enhet. Enheten arbetar med att ge administrativt stöd till alla förvaltningens verksamheter. I rollen kommer du att ha huvudansvar för hantering av ekonomiflöde samt för arkiv och...

 • Markförvaltare

  2018-02-20

  Som markförvaltare kommer du ingå i enheten Mark och Exploatering (MEX) och ansvara för förvaltning av kommunens markinnehav. I arbetsuppgifterna ingår löpande markförvaltning med frågor kring bland annat arrenden, servitut, övriga nyttjanderätter med til...

 • Undersköterska Birkagården

  2018-02-20

  Vi söker dig som är undersköterska till Birkagårdens demensboende. I din roll som undersköterska kommer du vara placerad på Birkagårdens särskilda boende. Dina arbetsuppgifter består i att utföra omvårdnadsarbete för att tillgodose den enskildes behov...

 • Kommunikatör

  2018-02-19

  * Producera text * Producera annonser, foldrar och affischer (vi använder InDesign) * Publicera information via EpiServer på kommunens webbplats samt intranät * Kommunicera via sociala medier * Stötta förvaltningarna i deras kommunikation

 • Rektor till Ramunderskolan

  2018-02-14

  Vi söker en rektor som brinner för skolutveckling och som tillsammans med skolans biträdande rektor och övriga medarbetare vill arbeta för fortsatt utveckling av Ramunderskolan. Du ska vara en skicklig kommunikatör, inkännande och modig. Läroplanernas kun...

 • Administratör

  2018-02-14

  Du är ett stöd till enhetscheferna med ekonomi- och personaladministrativa uppgifter, bland annat med framtagande av statistik och attestering av fakturor, samt verksamhetsnära arbetsuppgifter så som inköp och beställningar. Att arbeta lösningsfokuserat u...

 • TES-planerare

  2018-02-14

  Du ansvarar för att fortlöpande planera och optimera arbetspass för hemtjänstpersonal i planeringssystemet TES. Ett samarbete med och mellan arbetsgrupper är en självklarhet för att effektivisera planeringen, både utifrån kundernas bästa och ekonomiskt tä...

 • Schemaläggare

  2018-02-14

  Genom bemanningsplanering och schemaläggning i systemet Time Care, ansvarar du för att säkerställa att planeringen är av så hög kvalitet som möjligt efter givna förutsättningar. Arbetet innefattar hela bemanningsprocessen, från bemanningskrav till färdigt...

 • Bemanningsenheten söker timvikarier till Focus

  2018-02-13

  Tillsammans med övriga fritidsledare och ungdomar planera, leda och utvärdera den öppna fritidsverksamheten för målgruppen 12-18 år. Verksamheten utgår från fritidsgårdens lokaler som är förlagda på Ramunderskolan med årskurs 7-9 och ca 470 elever. Du ä...

 • Bemanningsenheten söker timvikarier till Kulturskolan

  2018-02-13

  På Kulturskola finns kompetens inom klassundervisning i musik, instrument, drama, bild/form, film och dans. Tillsammans skapar vi en spännande och utvecklande verksamhet för våra elever där vår styrka är teamarbete i olika projekt som berikar det kontinue...

 • Förskollärare till Kullborgs förskola

  2018-02-05

  Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnets bästa alltid står i fokus. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som till gruppens behov. Du a...

 • Socialförvaltningen söker semestervikarier

  2018-01-26

  Hälso- och sjukvård Du kommer att arbeta i ett team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Arbetet innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och med ansvar för delegering, handledning av omvårdnadspersonal och samarbete med paramedicinare och läkar...

 • Bemanningsenheten söker timvikarier till skolan

  2018-01-22

  Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier inom skola, barnomsorg, särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende, personlig assistans, kost m.m. Som vikarier kan du därför finnas tillgänglig för flera av våra verksamheter uti...

 • Bemanningsenheten söker timvikarier inom barnomsorgen

  2018-01-22

  Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier inom skola, barnomsorg, särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende, personlig assistans, kost m.m. Som vikarier kan du därför finnas tillgänglig för flera av våra verksamheter uti...

 • Bemanningsenheten söker timvikarie till kosten

  2018-01-10

  Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier inom skola, barnomsorg, särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende, personlig assistans, kost m.m. Som vikarier kan du därför finnas tillgänglig för flera av våra verksamheter uti...

 • Bemanningsenheten söker timvikarierande sjuksköterskor till Hälso– och sjukvården

  2017-12-18

  Bemanningsenheten ansvarar för rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier inom skola, barnomsorg, särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende, personlig assistans, hälso- och sjukvård, kost m.m. Vi söker timvikarierande sjuksköterskor som vill arbeta ti...