Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Press / Logotyper

Logotyper

Kommunlogotypen/Kommunvapnet

Kommunlogotypen är vår gemensamma logotyp. Den används för att tydligt signalera att Söderköpings kommun är ansvarig avsändare. Kommunlogotypen används av kommunledning, kommunens centrala kontor, enheter och verksamheter som har ett samordnande uppdrag för hela eller delar av kommunen. Kommersiella verksamheter får inte använda logotypen utan kommunens tillstånd.

Kontakta webmaster@soderkoping.se för mer information och ansökan om filer.

Platsvarumärket

Platsvarumärket för Söderköping är kommunens viktigaste igenkänningstecken i marknadsföringssammanhang. Logotypen finns att ladda ner i tre olika utföranden: tvåradig, enradig och inverterad. Logotyperna får inte förändras i stil, utseende eller i proportioner och det är inte tillåtet att själv konstruera logotyper. Det är dock tillåtet för andra verksamheter inom kommunen, t ex företag eller föreningar, att addera denna logotyp till sin egen profil eller utformning då man vill förknippa sin tillhörighet eller ett evenemang till Söderköping som kommun.

Riktlinjer för frizoner

För att försäkra sig om att logotypen syns tydligt utan störande element skapar man frizoner runt logotypen. Frizonen gör att logotypen blir synlig och inte störs ut av linjer, texter, rubriker eller liknande. Det minsta området runt logotypen ska vara lika stort som halva symbolen. Det innebär att om man använder en liten loggo så är frizonen liten, och om loggon är stor är också frizonen större. Ingenting får placeras innanför detta område. Riktlinjer för frizoner är en halv symbolhöjd, eller att logotypen utgör 56% av den våg- och lodräta monteringsytan.