Nyströmska / 9:or / EU-projekt

EU-projekt

Internationalisering är en mycket viktig del av Nyströmska skolan.
Varje år har vi olika EU-Erasmus projekt och vi samarbeta med olika skolor och organisationer i Europa.

I dessa projekt har lärare och elever möjlighet att under några dagar resa till andra länder och delta i deras upplägg inom valt projekt. Att träffa lärare och elever från andra EU-länder. Att byta erfarenheter. Att uppleva andra kulturer och miljöer och att lära sig sådant man inte alltid kan lära sig i skolbänken.

 

Just nu under läsåret 2023/2024 har Nyströmska skolan utbyte med Frankrike och Belgien där elever från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen deltar. Projektet är sponsrat av EU

Några exempel på andra EU-projekt som vi genomfört

Populism och Hållbar utveckling.

Save: Vi analysera terrorismen och extremismen i världen.

Game based learning: Ett projekt om hur man kan använda datorspel inom undervisningen.

Closing the gap: Ett projekt som riktar in sig på hur datorn används på bästa sätt som ett pedagogiskt verktyg både för lärare och elever. HÄR kan ni läsa mer om projektet.

Orions: Ett naturvetenskapligt projekt om observationer och mätmetoder främst inom astronomi.

HÄR kan du se lite bilder från Sveriges del av Orinsprojektet som var i Kiruna och fokuserade på rymdforskning och norrsken.

Interpopuli: Vi undersöker hur olika konflikter uppstår mellan olika kulturer, rasism, integration och ideologier.
Democrisis: Vi studerar varför ungdomar inte är så intresserad av politik och om hotet för demokrati.

Reach: Projektet Reach ska stärka unga utrikes födda kvinnors och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden.
HÄR kan du läsa mer om projektet. 

Våra samarbets partner finns i:
Spanien, Tyskland, Bulgarien, Rumänien, Frankrike, Italien, Polen, Portugal, Grekland, Malta, Österrike, Litauen, Turkiet, Tjeckien, Luxemburg och flera till..."

Vi har arbetat och kommer att fortsätta att arbeta med olika typer av EU-projekt. De senaste åren har vi deltagit i ett stort antal olika EU-projekt till gagn för våra elever och skolan.