Välj Nyströmska skolan i Söderköping

Nyströmska / Välj Nyströmska / Kunskap, kunskap, kunskap

Kunskap, kunskap, kunskap

Nära dig, den delen är mångbottnad. Vi är nära dig rent geografiskt
och vi är nära dig i välkomnandet och engagemanget.
Hos oss är du välkommen - oavsett vem du är.

Alltid, står för tillit, trygghet och kontinuitet. Vi kommer alltid finnas här
för dig och sätta dig i första rummet

Några elevcitat:
Tilliten: 
“Lärarna litar på oss och är alltid tillgängliga”
Gemenskapen: “Vi har gemensamma aktiviteter och föreningar”
Tryggheten: “Man känner igen folk i alla klasser och blir sedd”
Sammanhållningen: “Ingen dömer dig och du vågar vara dig själv”
Lugnet: “Luftiga lokaler, färre elever ger bättre studiero”
Engagemanget: “Lärarna är superbra och brinner för sina ämnen”

Vårt främsta mål är att du ska ha alla de verktyg du behöver då du tar studenten hos oss. Oavsett om du ska plugga vidare eller går ut direkt i ditt nya yrke så ska du känna dig trygg och ha massor med sig som gör det lättare för dig i ditt nästa steg i livet.

En skolas uppgift är att se till att eleverna får de kunskaper som de behöver.
Det får du på Nyströmska!

HUR du får din kunskap är en intressant fråga. Trivs man på sin skola är det lättare. Glöms man inte bort på sin sin skola hjälper det också till. Finns det välutbildade och bra lärare är det en stor hjälp. Är stämningen god är det också bra men dina val och det du gör har också stor betydelse för hur det går för dig i skolan. Du måste vilja något. Vi ska hjälpa dig med det också.