Nyströmska / Yrkeshögskolan / Stödpedagog inom funktionshinderområdet

YH Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

1 år, 200 Yh-poäng

 

Efter utbildningen till stödpedagog inom funktionshinderområdet kommer du ha kompetenser för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan få arbeta med att ständigt utveckla verksamheter och stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter.

Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.

I utbildningen ingår Lärande i Arbete – 4 veckors praktik ute i verksamhet samt kurser inom:

DOKUMENTATION OCH KVALITETSSÄKRING

ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

EXAMENSARBETE

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

KOMMUNIKATION VÄLFÄRDSTEKNOLOGI OCH KOGNITIVT STÖD

LÄRANDE I ARBETE

MÄNNISKAN I UTVECKLING

PEDAGOGISKA TEORIER, METODER OCH ARBETSSÄTT

PRAKTISK JURIDIK INOM SOCIAL OMSORG

 

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola finns särskilda förkunskapskrav till denna utbildning:

Godkänt betyg (3/G/E) i kurserna:

  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1
  • Specialpedagogik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller

  • motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser

Samt

  • minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet (på heltid eller omräknat till heltid) från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Start: Ht 2023

Sista ansökningsdag: 10 maj 2023

Ansökan görs via webben till Östsvenska Yrkeshögskolan AB. 
Klicka på ansökan här under.

Ansökan

Studieort: Nyströmska skolan, Söderköping. 

Mer om utbildningen från Östsvenska Yrkeshögskolans hemsida

Relaterade länkar