Nyströmska / Yrkeshögskolan / Stödpedagog inom funktionshinderområdet

YH Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

1 år, 200 Yh-poäng

Yrkesrollen Stödpedagog blir vanligare ute i olika verksamheter inom LSS-området och rollen innebär minst ett års eftergymnasial utbildning med specialisering inom området.

Som Stödpedagog har du kompetenser och kunskap för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom LSS-området. Du kan arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Arbetsplatser kan bland annat vara på olika former av boenden enligt SOL och LSS, dagliga verksamheter, korttidsboenden för barn och ungdomar eller som personlig assistent i enskilt boende. Du kan också jobba som resursperson inom skolan med barn och ungdomar med olika former av funktionshinder.

Som stödpedagog är det viktigt att du har färdigheter för god samarbetsförmåga, lyhördhet för brukarens behov, respekt och tolerans samt har ett gott bemötande.

Välkommen till en utbildning som gör skillnad både för dig och andra.

 

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola finns särskilda förkunskapskrav till denna utbildning:

Godkänt betyg (3/G/E) i kurserna:

  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1
  • Specialpedagogik 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

eller

  • motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser

Samt

  • minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet (på heltid eller omräknat till heltid) från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Start: Ht 2024

Sista ansökningsdag: 10 maj 2024

Ansökan görs via webben till Östsvenska Yrkeshögskolan AB. 
Klicka på ansökan här under.

Studieort: Norrköping - hemsida

Mer om utbildningen från Östsvenska Yrkeshögskolans hemsida

Relaterade länkar